Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.

Katso TE-palveluiden tapahtumat

Laki julkisista hankinnoista muuttui tämän vuoden alussa

Uusi laki pitää sisällään pakollisena vaatimuksen kestävästä kehityksestä hankinnoissa sekä niiden tuottamisessa. Kestävällä hankinnalla on kolme ulottuvuutta: ekologisuus, sosiaalisuus ja taloudellisuus.

Yhä useampi tarjouspyyntö julkisesta hankinnasta pitää sisällään sosiaalisen työllistämisen vaatimuksen. Tämä voi olla joko vähimmäisvaatimuksena tai lisäpisteinä laatuvertailussa. Vähimmäisvaatimuksena se tarkoittaa, että tarjoajan on toteutettava sosiaalisen työllistämisen ehdot, jotta pystyy edes osallistumaan tarjouskilpailuun.

Sosiaalinen työllistäminen tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että tarjouksen jättäjä on sitoutunut työllistämään pitkäaikaistyöttömiä, nuoria, vajaakuntoisia tai muutoin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. Hankinnan tilaaja määrittelee kohderyhmän yleensä tarkemmin. Usein vaatimuksena on, että työtön on ollut vähintään 300 päivää työmarkkinatuella tai jos on kyseessä nuori henkilö, alle 25- tai 29-vuotias, joskus riittää 6 kuukauden työttömyys. Kannustimena voidaan tarjota myös rekrytukea sosiaaliseen työllistämiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi palkkatuki, oppisopimuskoulutus, kunnan oma harkinnan varainen työllistämisen rekrytuki tai työkokeilu.

Hankinnan suunnitteluvaiheessa tilaaja tekee markkinakartoituksen, jossa käydään läpi myös sosiaalisen työllistämisen ehdot. Tilaajalla on oikeus määritellä hankinnan kohde, kunhan noudatetaan hankintalain mukaisesti tasapuolisuutta, syrjimättömyyttä, avoimuutta ja suhteellisuutta (kohtuutta). Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ei riipu tarjoavan yrityksen kotipaikasta, vaan yritys voi rekrytoida hankinnan kohteena olevia paikallisia, sisällyttää sosiaalista työllistämistä mihin tahansa hankinnan elinkaareen tai ottaa sosiaalisen työllistämisen omaan henkilöstöpolitiikkaansa osaksi yhteiskuntavastuuta. Tuella työllistetty voi silloin löytyä yrityksen konttoristakin.

Markkinakartoituksessa tilaajan on hyvä selventää sosiaalisen työllistämisen muut ehdot: montako pitkäaikaistyötöntä tai muuta kohderyhmään kuuluvaa yrityksen tulee työllistää suhteessa hankinnan arvoon ja tuotantoaikaan, mikä on työllistämisjakson vähimmäisaika, miten asiaa valvotaan eli raportointikäytäntö, sekä myös sanktiot, mikäli tilaaja laiminlyö ehdon toteuttamisen. Tilaaja voi myös tarjota asiantuntijatukea työllistämisen käytännön toimiin. Yrityksiä huolettaa usein, mistä he löytävät sopivia henkilöitä, mitä tukia on saatavilla ja miten niitä haetaan. Avoin keskustelu varmistaa, että kaikki osapuolet tunnistavat ja ymmärtävät asian.

Sosiaalisen työllistämisen ehdot, raportointikäytäntö, sanktiot, sekä käytettävissä oleva asiantuntijatuki tulee kirjata hankintasopimukseen. Asiantuntijatukea on yleensä saatavissa paikallisesta elinkeinoneuvonnasta ja TE-toimistosta. Kunnan työllistämispalvelut tuntevat parhaiten henkilöt, jotka täyttävät sosiaalisen työllistämisen kriteerit. Yrityksessä kannattaa kuitenkin pitää silmät ja korvat avoimina sopivien henkilöiden suhteen. Mikäpä sen parempi, jos löytää itse esimerkiksi sopivalta vaikuttavan nuoren, jonka voi palkata vaikka oppisopimuksella kouluttautumaan töihin itselleen. Tällainen nuori voi hyvin täyttää hankinnan sosiaalisen työllistämisen ehdot, ja yritys saa lisäksi mahdollisen rekrytuen. Kaikki voittavat!

Kirjoittaja:
Helena Ylisirniö, työllistämiskoordinaattori
Iin Micropolis Oy