Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.

Katso TE-palveluiden tapahtumat

Tarjoa kesätyöpaikka nuorelle

Iin kunta tukee nuorten työllistymistä kesärekrysetelillä, jonka arvo on 175 € / nuori. Työsopimuksen keston on oltava vähintään 2 viikkoa.

Kesärekryseteleiden haku on 1.2.-3.4.18 ja seteli on voimassa 1.6.-12.8.2018. Jos kaikki setelit eivät ole menneet tuossa ajassa, niin hakuaikaa jatketaan.

Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen työnantajan täyttämän tilityslomakkeen ja palkanmaksutositteiden perusteella. Kesätyöpaikkatuen tilityslomakkeet toimitetaan työnantajille elokuussa 2018.

Yrittäjät voivat ilmoittaa lomakkeella http://rekry.ii.fi/tyonantajat/ilmoita jos heillä on tarjota setelipaikkoja. Tiedot julkaistaan ii.fi/rekry sivustolla.

Ohjeet nuorelle:

Työllistämispalvelut antavat ehdot täyttävälle nuorelle kesärekrysetelin, jonka työnantaja yritys tai yhdistys täyttää ja allekirjoittaa.

Nuori palauttaa kesärekrysetelin 3.4.2018 klo 15 mennessä täytettynä ja allekirjoitettuna kunnanviraston neuvontaan tai postitse osoitteeseen: Iin kunta/Työllistämisen palvelut, PL 24, 91101 Ii.

Kuntalisä ja IiRekry-tuki

Kunta tukee iiläisiä tai Iissä toimipaikkaa pitäviä yrityksiä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä sekä muita elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä maksamalla kuntalisää työllistettävän henkilön palkkakuluihin talousarviossa vuosittain vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Kuntalisän myöntäminen edellyttää, että työnantaja on hakenut ja TE-toimisto on myöntänyt palkkatukea työttömän työntekijän työllistämiseen.

Kunta tukee myös yrityksiä, yhdistyksiä, järjestöjä, säätiöitä ja elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajia työttömien työllistämisessä harkinnanvaraisella IiRekry-tuella, joka ei edellytä myönteistä päätöstä TE-toimiston palkkatuesta.

Lisätiedot:

Työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
p. 050 4532 112, marja-leena.sergejeff@ii.fi