Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.

Katso TE-palveluiden tapahtumat

Iin kunta sai rahoitusta työllisyyden hoitoon

Iissä aloitetaan uuden aktivointi- ja työllistämistavan kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Työtä luonnosta Iistä -hankkeella pyritään vastaamaan alueen heikkoon työllisyystilanteeseen yhteistyössä alueen yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kuten kyläyhdistysten kanssa. Micropoliksen työllistämiskoordinaattorin Helena Ylisirniön mukaan kolmannen sektorin toimijat koulutetaan hankkeen puitteissa työnantajataitoihin ja työnohjaukseen. Lisäksi ikääntyneitä ja nuoria pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan kohti pidempiaikaista työllistymistä. Pitkäaikaistyöttömille luodaan uusia työtehtäviä, kuten kylissä sijaitsevien luonto- ja virkistysalueiden kunnossapitotehtäviä, siivousta, opastusta sekä tuotteistamista virkistys- ja/tai matkailukäyttöön. Tavoitteena on, että kylissä kunnostettavat luonto- ja virkistyskohteet tarjoavat iiläisille työtä vielä hankkeen jälkeenkin. Toiminnasta hyötyvät myös alueen vapaa-ajan asukkaat.


Työllistämisen tarve on Iissä kiistaton, sillä kunnan työttömyysluvut ovat nousseet vuoden 2014 aikana maakunnan suurimmiksi, joulukuussa 20,4 prosenttiin. Kaikkein merkittävimmin on kasvanut pitkäaikaistyöttömyys, yli 50-vuotiaiden työttömyys, nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys sekä miesten työttömyys. Työtä luonnosta Iissä -hanke käynnistyy jo kuluvan kesän aikana, toteutusaikaa on toukokuuhun 2018 asti.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuki hankkeelle on yhteensä 209 162 euroa.