Työtä luonnosta Iissä -hanke

Kolmivuotinen Työtä luonnosta Iissä –hanke käynnistyi kesällä 2015. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen työllisyyttä kouluttamalla kolmannen sektorin toimijoille (yhdistykset, seurat, järjestöt) työnohjaus ja -antajataitoja sekä ylläpitää ja kehittää hankkeeseen osallistuvien työttömien työkykyä.

Hankkeessa työllistetään iiläisiä työttömiä oman alueensa viihtyvyyttä lisäävillä kunnossapito- ja rakennustehtävillä. Kohderyhminä ovat kaikenikäiset iiläiset pitkäaikaistyöttömät sekä yli 50- ja alle 29-vuotiaat työttömät. Varsinaisen työnteon lisäksi hankkeeseen osallistuville tarjotaan työvoimapoliittista koulutusta, jota voidaan myös suunnitella ja räätälöidä tarpeiden mukaan. Hankkeessa työllistymisen ehtona on oikeus palkkatukeen. Maksuttomiin koulutuksiin sekä hankkeessa annettavaan henkilökohtaiseen ura- ja koulutusohjaukseen voivat kuitenkin osallistua kaikki hankkeen kohderyhmään kuuluvat henkilöt.

Hankkeessa kunnostettavia ja huollettavia kohteita ovat Iin alueen luonto-, virkistys-, ulkoilu- ja muut mahdolliset kohteet. Kunnostustarpeissa huomioidaan kyläläisten, yritysten ja muiden käyttäjien, kuten mökkiläisten, toiveet ja tarpeet. Paikallistoimijat voivat ehdottaa hankkeessa kunnostettavia kohteita. Hankkeen avulla on mahdollista saada apua ja työvoimaa yhdistysten ja muiden toimijoiden omiin hankkeisiin ja alueiden viihtyvyyttä lisääviin suunnitelmiin ja töihin.

Hankkeessa kehitetään kolmannen sektorin, yritysten ja kunnan välistä yhteistyötä ja pyritään luomaan toimiva malli, jonka avulla eri toimijat pystyvät työllistämään pienemmällä kynnyksellä iiläisiä työttömiä oman alueensa töihin.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Iin kunta.

Yhteydenotot:
Projektipäällikkö Jenni Miettunen
jenni.miettunen(a)ii.fi, p. 040 147 1045

---