Hankkeen työkohteita ja -tehtäviä 2016-2017

Hankkeen työkohteet ja -tehtävät valitaan muun muassa luonnon virkistyskäyttöön ja matkailun edistämiseen liittyen.

Merimiehen polku

Merimiehen polku sijaitsee Iin Kuivaniemessä sijaitsevan maisemaravintola Merihelmen takana. Pitkospuureitti on 300 metriä pitkä. Meren puoleinen osuus on esteetön. Reitin varrella on kota ja hiljentymispaikka. Olemme kunnostaneet reitin rakenteita ja laatineet polulle merellisiin teemoihin liittyviä opastetauluja. Opastetaulujen tekstit ovat suomeksi, englanniksi ja saksaksi.

Aallonmurtajan alue

Aallonmurtaja sijaitsee Iissä Karhun edustalla. Saaren kota on kunnostettu ja maalattu, ja kohteeseen on rakennettu huussi. Aluetta on raivattu avarammaksi. Aallonmurtajalle pääsee veneellä, ja talvisin sinne menee latu.

Kuivaniemen ja Olhavan kohteet

Olemme kunnostaneet Kuivajoen varren Sanaskosken ja Veskan laavut. Laavujen ja liitereiden kattolaudat sekä tulipaikkojen rakenteet on uusittu. Oolannin laavulle Kuivaniemen Vatunkiin rakennetttin lisäksi huussi. Myös Olhavaan Pirttijärven ja Eskurin kodille on rakennettu huussit. Lisäksi kohteisiin lisätään ja uusitaan suuntaviittoja.

Oollannin laavu Vatungissa.

Maisema Oolannin laavulta.

Pirttijärven kodan huussi työn alla.

Hirsityöt

Kaadetuista puista valitaan parhaimmat tukit, hirret kuoritaan, ja niistä tehdään muun muassa pöytiä, penkkejä ja tulipaikkojen rakenteita.

Geokätköily

"Juuret Iissä" on 8-osainen geokätkösarja, joka esittelee Iin hienoja luontokohteita, sekä valtakunnallisesti tunnettuja henkilöitä, joilla ovat juuret syvällä Iissä. Lisätietoja täältä.

Geokätkön löytänyt ruotsalaistyttö oli jättänyt viestin kätkölle.

Melontareitit

Iijoen suistoalue tarjoaa upeat puitteet melontaan ja veneilyyn. Työtä luonnosta Iissä -hanke on ollut mukana kartoittamassa uusia melontareitteijä.

Lisätietoja melontareiteistä täältä.

Yhdessä ulkona entisajan Iissä -valokuvanäyttely

Näyttely on esillä Iin kirjastossa kesä-heinäkuussa 2017. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä. "Yhdessä ulkona entisajan Iissä" -valokuvanäyttely juhlistaa 100-vuotista Suomea. Näyttelyssä esitellään vapaa-ajanviettoa Iin luonnonkauniissa maisemissa urheillen, musisoiden, raataten ja kahvitellen 1900-luvun alkupuoliskolla. Näyttelyn jälkeen taulut on sijoitettu muun muassa Iin hoivakodin Merta-ravintolaan ja muihin kunnan palvelurakennuksiin.

Iin Olhavan virkistyskohteiden kunnostus

Olhavan seudun kotia ja muita rakenteita kunnostettiin kesällä 2016. Kattolautoja uusittiin ja kodat tervattiin. Pirttijärven kodalle Yli-Olhavaan uusittiin myös pitkospuut. Kesän aikana kunnostettiin seuraavat kodat: Eskurin kota, Pirttijärven kota, Kultalan kota, Vuosiojan kota ja Mäntyselän kota.

Pirttijärven pitkospuut ennen ja jälkeen. (Kuvat: Jenni Miettunen)

Pirttijärven kota tervauksen jälkeen. Kuva: Jorma Kauppi.

Eskurin kodan liiterin katto uusitaan. Kuva: Jorma Kauppi

Eskurin kodan katto on puhdistettu tervausta varten. Kuva: Jorma Kauppi

Kuva: Ilpo Tumelius

Virkistysiltapäivä Pirttijärvellä elokuussa 2016.

Puistometsien ja muiden virkistysalueiden raivaus

Kesän aikana raivattiin useita ulkoilukohteita Iin alueella, muun muassa kuntalaisten suosimia puistometsiä sekä yleisiä virkistyspaikkoja. Uimapaikkoja raivattiin avoimemmiksi Seljänperällä ja Kuivaniemen Pankinnokalla. Tien varsia raivattiin avoimemmiksi maiseman avaamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kuva: Ilpo Tumelius

Seljänperän uimapaikka ennen ja jälkeen töiden. Myös tulipaikka rakennettiin. Kuva: Jenni Miettunen

Merihelmen piha-alueen kunnostus

Merihelmen piha-alueen istutusalueet kunnostettiin ja istutukset pääsevät paremmin esille. Koristekivikoista siivottiin kasvillisuus, ja alueen vallanneet männyn taimet poistettiin. Joiltakin alueilta poistettiin kokonaan istutukset (rehevöityneet pensaat) ja korvattiin alue nurmikolla. Pitkospuureitiltä uusittiin lahonneita osia ja kodan katto tervattiin.

Kuva: Jorma Kauppi

Kuva: Ilpo Tumelius

Kuva: Jorma Kauppi

Yhteistyö Metsähallituksen kanssa

Iin Röytässä kunnostettiin ja rakennettiin rakenteita sekä raivattiin alueita Metsähallituksen ohjauksessa.

Kuva: Jorma Kauppi

Kuva: Jorma Kauppi

Kettutarhan purku

Keväällä 2016 aloitettiin Iin Meriläisenperän vanhojen kettutarhojen purkutyöt. Materiaalit lajitellaan ja kierrätetään.

Kuva: Jorma Kauppi

Illinsaaren tervahauta

Työntekijät ovat apuna Iin kunnan teknisen toimen tervahaudan teossa keväällä 2016. Tarkoitukseen sopivia tervaspuita on kerätty pitkin talvea kunnan metsistä. Tervaa on tarkoitus käyttää muun muassa laavujen kattojen tervaukseen.

Kuva: Jorma Kauppi

Palvelutarvekyselyt Iin vapaa-ajan asujille sekä Iin harvaan asuttujen alueiden asukkaille

Kyselyillä selvitettiin, mitä palveluita Iissä mökin omistavat ja harvaan asuttujen alueiden asukkaat käyttävät, ja mille palveluille olisi tarvetta. Kyselyn tulosten avulla paikalliset yrittäjät ja muut toimijat voivat suunnitella toimintaansa, ja tuottaa tarvittavia palveluita. Kyselyiden tulokset julkaistaan syksyllä 2016 hankkeen verkkosivuilla. Lisätietoa kyselystä ja tulokset löytyvät täältä.

Merihelmen sisätilojen kunnostus

Iin Maisemaravintola Merihelmen sisätiloja kunnostettiin alkuvuonna 2016. Kulunut tanssilattia hiottiin ja öljyttiin. Tanssisalin seinät tapetoitiin ja maalattiin. Lisäksi maalattiin muita seiniä, uusittiin laatoitusta ja saumauksia sekä maalattiin keittiön lattia.

Tanssisalin lattia ennen hiontaa ja hionnan ja öljyämisen jälkeen.

Kuntamarkkinointia ja -viestintää

Iin kunnalle rakennetaan kuvapankkia kuntamarkkinoinnin ja matkailun tarpeisiin.

Illinsaari

Iin Illinsaaressa kunnostettiin virkistysalueen rakenteita syksyllä 2015, muun muassa tulipaikan katto sai uudet huovat. Loppukesällä 2016 Illinsaaren puistometsiä harvennettiin ja raivattiin. Hoitotöiden jälkeen asukkaiden metsässä kulkeminen helpottui ja näkymä joelle avautui. Puistometsien hoidossa alueelle jätetään monenikäisiä ja -lajisia puita.

Illinsaaren rengastien keskellä oleva puistometsäalue ennen ja jälkeen raivaustöiden. Reunat olivat kasvaneet umpeen ja keskellä aluetta aukealla alueella oli paljon lapsille vaarallista jätettä, muun muassa naulaisia lautoja. Alue siivottiin ja raivattiin.

Työmaakymppikurssilla valmistetut hirsipöydät Illinsaaren uimarannalla.