Hankkeen työkohteita ja -tehtäviä

Hankkeen työkohteet ja -tehtävät valitaan muun muassa luonnon virkistyskäyttöön ja matkailun edistämiseen liittyen.

Iin Olhavan virkistyskohteiden kunnostus

Olhavan seudun kotia ja muita rakenteita kunnostettiin kesällä 2016. Kattolautoja uusittiin ja kodat tervattiin. Pirttijärven kodalle Yli-Olhavaan uusittiin myös pitkospuut. Kesän aikana kunnostettiin seuraavat kodat: Eskurin kota, Pirttijärven kota, Kultalan kota, Vuosiojan kota ja Mäntyselän kota.

Pirttijärven pitkospuut ennen ja jälkeen. (Kuvat: Jenni Miettunen)

Pirttijärven kota tervauksen jälkeen. Kuva: Jorma Kauppi.

Eskurin kodan liiterin katto uusitaan. Kuva: Jorma Kauppi

Eskurin kodan katto on puhdistettu tervausta varten. Kuva: Jorma Kauppi

Kuva: Ilpo Tumelius

Virkistysiltapäivä Pirttijärvellä elokuussa 2016.

Puistometsien ja muiden virkistysalueiden raivaus

Kesän aikana raivattiin useita ulkoilukohteita Iin alueella, muun muassa kuntalaisten suosimia puistometsiä sekä yleisiä virkistyspaikkoja. Uimapaikkoja raivattiin avoimemmiksi Seljänperällä ja Kuivaniemen Pankinnokalla. Tien varsia raivattiin avoimemmiksi maiseman avaamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kuva: Ilpo Tumelius

Seljänperän uimapaikka ennen ja jälkeen töiden. Myös tulipaikka rakennettiin. Kuva: Jenni Miettunen

Merihelmen piha-alueen kunnostus

Merihelmen piha-alueen istutusalueet kunnostettiin ja istutukset pääsevät paremmin esille. Koristekivikoista siivottiin kasvillisuus, ja alueen vallanneet männyn taimet poistettiin. Joiltakin alueilta poistettiin kokonaan istutukset (rehevöityneet pensaat) ja korvattiin alue nurmikolla. Pitkospuureitiltä uusittiin lahonneita osia ja kodan katto tervattiin.

Kuva: Jorma Kauppi

Kuva: Ilpo Tumelius

Kuva: Jorma Kauppi

Yhteistyö Metsähallituksen kanssa

Iin Röytässä kunnostettiin ja rakennettiin rakenteita sekä raivattiin alueita Metsähallituksen ohjauksessa.

Kuva: Jorma Kauppi

Kuva: Jorma Kauppi

Kettutarhan purku

Keväällä 2016 aloitettiin Iin Meriläisenperän vanhojen kettutarhojen purkutyöt. Materiaalit lajitellaan ja kierrätetään.

Kuva: Jorma Kauppi

Illinsaaren tervahauta

Työntekijät ovat apuna Iin kunnan teknisen toimen tervahaudan teossa keväällä 2016. Tarkoitukseen sopivia tervaspuita on kerätty pitkin talvea kunnan metsistä. Tervaa on tarkoitus käyttää muun muassa laavujen kattojen tervaukseen.

Kuva: Jorma Kauppi

Palvelutarvekyselyt Iin vapaa-ajan asujille sekä Iin harvaan asuttujen alueiden asukkaille

Kyselyillä selvitettiin, mitä palveluita Iissä mökin omistavat ja harvaan asuttujen alueiden asukkaat käyttävät, ja mille palveluille olisi tarvetta. Kyselyn tulosten avulla paikalliset yrittäjät ja muut toimijat voivat suunnitella toimintaansa, ja tuottaa tarvittavia palveluita. Kyselyiden tulokset julkaistaan syksyllä 2016 hankkeen verkkosivuilla. Lisätietoa kyselystä ja tulokset löytyvät täältä.

Merihelmen sisätilojen kunnostus

Iin Maisemaravintola Merihelmen sisätiloja kunnostettiin alkuvuonna 2016. Kulunut tanssilattia hiottiin ja öljyttiin. Tanssisalin seinät tapetoitiin ja maalattiin. Lisäksi maalattiin muita seiniä, uusittiin laatoitusta ja saumauksia sekä maalattiin keittiön lattia.

Tanssisalin lattia ennen hiontaa ja hionnan ja öljyämisen jälkeen.

Kuntamarkkinointia ja -viestintää

Iin kunnalle rakennetaan kuvapankkia kuntamarkkinoinnin ja matkailun tarpeisiin.

Illinsaari

Iin Illinsaaressa kunnostettiin virkistysalueen rakenteita syksyllä 2015, muun muassa tulipaikan katto sai uudet huovat. Loppukesällä 2016 Illinsaaren puistometsiä harvennettiin ja raivattiin. Hoitotöiden jälkeen asukkaiden metsässä kulkeminen helpottui ja näkymä joelle avautui. Puistometsien hoidossa alueelle jätetään monenikäisiä ja -lajisia puita.

Illinsaaren rengastien keskellä oleva puistometsäalue ennen ja jälkeen raivaustöiden. Reunat olivat kasvaneet umpeen ja keskellä aluetta aukealla alueella oli paljon lapsille vaarallista jätettä, muun muassa naulaisia lautoja. Alue siivottiin ja raivattiin.

Työmaakymppikurssilla valmistetut hirsipöydät Illinsaaren uimarannalla.