Ammatti käytännön kautta - info oppisopimuksesta!

Juha Aliranta Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) oppisopimustoimistosta kävi 22.3.2016 Micropoliksessa kertomassa oppisopimuksesta. ”Työtä luonnosta Iissä” -hanke oli pyytänyt Juhaa paikalle, jotta mahdollisimman moni saisi tietoa asiasta. Paikalle saapuikin noin 30 kiinnostunutta Iipajalta sekä Iin nuorisotalo Nurkasta.

Oppisopimus on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille jotka haluavat tehdä vaihtoehtoisella tavalla ammatillista koulutusta (perustutkinto, ammatillinen tutkinto tai erikoisammattitutkinto). Vuosittain pelkästään OSAO:ssa opiskelee noin 2000 opiskelijaa oppisopimuksella ja valittavia tutkintoja on yli 370. Tarkemmat tiedot OSAO:n oppisopimustarjonnasta löytyy täältä. Juha kuitenkin korosti, ettei koulutuksessa tarvitse rajoittua pelkästään OSAO:n tarjontaan: kun kiinnostava ala löytyy, etsitään koulutuksen järjestäjä vaikka Etelä-Suomesta.

Keskimääräinen ikä opiskelijoilla on 37 vuotta. Keskeistä oppisopimusopiskelussa on sopivan työpaikan löytyminen – perustuuhan koko oppisopimus työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ja harjaantumiseen. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan tietopuolista koulutusta ammatillisessa oppilaitoksessa ja oman opiskeluohjelman noudattamista (lähiopetuksen lisäksi erilaisia oppimistehtäviä) ja se puolestaan tapahtuu suurimmaksi osin omalla ajalla. Haasteellisinta Juhan mukaan onkin sopivan työpaikan löytäminen ja se vaatii rohkeaa yhteydenottoa itseä kiinnostavaan yritykseen. Juha kertoi realistisesti, että vain noin 10 %:ssa viime vuoden oppisopimusjärjestelyissä tehtiin uusi työsuhde.

Mutta on oppisopimuksessa omat positiiviset puolensa: opiskelija saa palkkaa työstään, päivärahaa lähiopetuspäiviltä ja matkakorvauksen mikäli joutuu matkustamaan koulutuspaikkakunnalle. Verrattain hyvät edut siis! Työnantajalle korvataan myös ohjauksesta (koulutuskorvaus sekä mahdollinen palkkatuki ja kuntakohtainen kuntalisä työttömän palkkaukseen).

Kaiken kaikkiaan oppisopimus sopii sellaiselle, joka haluaa hankkia ammatin käytännön kautta ja joka oppi tekemällä! Lisää tietoa ja tarinoita oppisopimuksesta löytyy valtakunnallisesta Osaaja-lehdestä sekä Hyvä diili sivustolta.

OSAO:n oppisopimustoimisto ohjaa ja neuvoo opiskelijaa ja työnantajaa käytännön järjestelyissä. Juha kehottikin ottamaan heihin rohkeasti yhteyttä!

-Anne Jurvakainen

---