Raivaus- ja moottorisahan käyttö- ja huoltokoulutus 2016 ja 2017 (3 pv)

Koulutukset järjestettiin 2.-4.8.2016 (9 osallistujaa) ja 29.-31.5.2017 (10 osallistujaa).

Koulutuksen järjesti Iin kunnalle Koillis-Suomen aikuiskoulutuskeskus. Koulutuksen aikana opittiin monipuolisesti koneiden käyttöä ja huoltoa, sekä metsänhoidon perusteita. Kurssilaiset muun muassa tekivät ensiharvennuksen Iin Metsänhoitoyhdistyksen hallinnassa olevalle taimikolle.