Tuunataan työtä

Yleistä hankkeesta

Tuunataan työtä on ESR-rahoitteinen Iin kunnan ja Micropoliksen hallinnoima kehittämishanke. Hanke toimii ajalla 01.09.2018 - 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi työllistämisen toimintamalli osallistamalla ja työllistämällä iiläisiä kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kannustetaan itsensä työllistämiseen, kevytyrittäjyyteen ja yrittäjyyteen.

Hanke on kohdistettu iiläisille yli 50-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville, toistuvaistyöttömille, pitkäaikaistyöttömille, erityistä tukea tarvitseville, osatyökykyisille sekä yli 3 kuukautta työttömänä olleille alle 29-vuotiaille. Kohderyhmänä ovat myös iiläiset mikro- ja pk-yrittäjät. Toissijaiseen kohderyhmään kuuluvat työttömien ohjaus- ja neuvontatyötä sekä yritysneuvontaa tekevät työntekijät sekä kohderyhmille työtä tarjoavien tahojen henkilöstö.

Tuunataan työtä -hankkeen kanssa toimii ESR-rahoitteinen rinnakkaishanke, jossa on varattu rahaa palkkatukityöllistämiseen sekä työvoimakoulutukseen. Palkkatukirahaa voivat hyödyntää kunnan lisäksi yksityiset työnantajat. Rahoitus palkkatukeen on myönnetty ajalle 01.09.2018 -31.12.2019.

Etsitkö työtä?

Hankkeeseen osallistuvan henkilön on mahdollista työskennellä palkkatuella, kokeilla yrittäjämäistä toimintaa tai suorittaa lyhyitä koulutuksia (esim. erilaiset korttikoulutukset). Hanke tarjoaa myös ura-asioihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Etsitkö työntekijää tai yhteistyökumppania?

Hankkeen kautta on mahdollista saada palkkatukea työntekijän palkkaamiseen taikka löytää kevytyrittäjänä tai yrittäjänä toimiva yhteistyökumppani.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Maija Tahkola
p. 040 846 5116, maija.tahkola@ii.fi

Projektisuunnittelija Veli-Pekka Korhonen
p. 040 674 7662, veli-pekka.korhonen@ii.fi

Projektikoordinaattori Elli Heikinmatti
p. 050 3950 356, elli.heikinmatti@ii.fi

Työllistämispalvelut
Micropolis
Piisilta 1 (C-siipi), 91100 Ii

Yritysyhteistyö

Projektikoordinaattori Petri Leppänen
p. 040 753 8381, petri.leppanen@micropolis.fi

Iin Micropolis Oy
Piisilta 1 (A-siipi), 91100 Ii