Palkkatuella työllistäminen

Työllistämisen palvelukeskus koordinoi palkkatuettua työllistämistä Iin kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän Iin alueen toimipisteissä vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa, edellyttäen, että TE-toimisto myöntää työttömän työnhakijan työllistämiseen palkkatukea. TE-toimiston myöntämä tuki on harkinnanvaraista ja edellytykset sen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti. Palkkatuella palkatun henkilön tulee olla iiläinen.

Nuorten työllistämisen kuntalisä yrityksille

Tietoja päivitetään.

Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Iin kunta maksaa kuntalisää Iissä toimiville työttömiä palkkatuella työllistäville yleishyödyllisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille työntekijän palkkakuluihin. Kuntalisää maksetaan harkintaan perustuvana henkilön työllistymisen edistämiseksi kunnan työllistämistoimista vastaavien työntekijöiden ja työvoimaviranomaisen arvion perusteella.

Kuntalisä kohdistuu TE-toimiston palkkatukeen oikeutettujen iiläisten nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistämisen tukemiseen.

Maksettavan kuntalisän suuruus perustuu TE-toimiston työllistetyn saamaan palkkatukeen. Kuntalisää maksetaan harkinnanvaraisesti hakemusten perusteella vuosittain talousarvioon vahvistettujen määrärahojen rajoissa.

Kuntalisää maksetaan

Tietoja päivitetään.

Kuntalisähakemus on jätettävä kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on työllistettävälle myönnetty TE-toimiston palkkatuki ja työnantajan työntekijälle kyseiseen työsuhteeseen sovellettava työehtosopimuksen mukainen palkka.

Kuntalisähakemukset toimitetaan osoitteeseen
Iin kunta/ työllistämisen palvelukeskus, PL 24 91101 Ii.

Lisätiedot:

työllistämisen palvelukeskuksen päällikkö Lea Aalto
p. 050 395 0330, lea.aalto@ii.fi

työnsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
p. 050 453 2112, marja-leena.sergejeff@ii.fi